Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC – Phần 3

thẻ tín dụng – Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC


16. Và lãi suất sẽ được tính như thế nào cho mỗi khoản tiền mặt được ứng trước?

Ngoài phí ứng tiền mặt, mỗi khoản tiền mặt tạm ứng trước sẽ bị tính lãi suất ngay lập tức từ ngày tiền mặt
được ứng cho đến khi tất cả khoản nợ được thanh toán hết.

Bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin cập nhật nhất liên quan đến biểu phí thẻ tín dụng bằng cách truy
cập vào website của HSBC tại:

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng

https://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/pdf_app/html/HSBC_PFS_Tariff.pdf
Ví dụ: Ngày 01 tháng 08 bạn rút hai (02) triệu đồng từ máy ATM của HSBC, thì phí ứng tiền mặt sẽ là 80.000 đồng, và lãi suất sẽ áp dụng từ ngày 01 tháng 08 đến khi tổng số tiền này được thanh toán hết.

17. Tôi sẽ phải chọn loại tài khoản nào khi rút tiền tại máy ATM của ngân hàng khác?
Đôi khi các ngân hàng đặt tên cho các loại tài khoản không giống nhau, quý khách cần lưu ý để chọn loại tài
khoản thích hợp:

Nếu quý khách dùng thẻ tín dụng để ứng tiền mặt (rút tiền từ tài khoản thẻ tín dụng): vui lòng chọn tài
khoản chính (Primary) hoặc tài khoản thẻ tín dụng (Credit).

Nếu quý khách dùng thẻ tín dụng để rút tiền từ tài khoản liên kết: vui lòng chọn tài khoản vãng lai
(Checking/Current) hoặc an lợi (Saving) hoặc mặc định (Default).

18. Làm sao để thanh toán số dư trên tài khoản thẻ tín dụng?

Hiện nay có 4 cách để thanh toán số dư trên tài khoản Thẻ tín dụng:

• Ghi nợ tự động – Đây là cách thanh toán đơn giản và dễ dàng nhất để đảm bảo bạn thanh toán nợ thẻ
đúng hạn. Bạn có thể đăng ký dịch vụ ghi nợ tự động, qua đó bạn có thể chọn khoản thanh toán (thanh
toán khoản nợ tối thiểu hay thanh toán toàn bộ) mà bạn muốn ghi nợ tự động vào tài khoản Ngân hàng
HSBC của mình mỗi tháng. Bạn cần duy trì số dư tài khoản của bạn bằng hoặc nhiều hơn khoản Ghi nợ
tự động (*) trước ngày đến hạn thanh toán một ngày.

* Khoản Ghi nợ tự động bao gồm thêm khoản tiền vượt hạn mức mà quý khách đã sử dụng sau Ngày
Lập Bảng nhưng chưa được hoàn trả trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán.
Lưu ý:

– Nếu bạn có thực hiện giao dịch rút tiền mặt sau Ngày Lập Bảng nhưng bạn chưa hoàn trả khoản này
trước Ngày Đến Hạn Thanh Toán (**) thì khoản ghi nợ tự động sau khi ghi có vào thẻ tín dụng của bạn
sẽ ưu tiên trả cho khoản tiền mặt (**) trước tiên.

– Nếu vào Ngày Đến Hạn Thanh Toán bạn tự thanh toán toàn bộ hoặc một phần Số Dư Nợ Cuối Kỳ mà
trước đó không thông báo cho Ngân Hàng về việc hủy hoặc tạm dừng dịch vụ ghi nợ tự động thì khoản
ghi nợ tự động vẫn sẽ có hiệu lực và tài khoản Ngân Hàng HSBC của bạn vẫn bị trừ tiền nếu số dư tài
khoản của bạn bằng hoặc nhiều hơn khoản Ghi nợ tự động.

Chuyển khoản – Bạn có thể chuyển khoản từ tài khoản HSBC sang tài khoản thẻ tín dụng thông qua

máy ATM của HSBC hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc qua bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng của
chúng tôi.
• Thanh toán tiền mặt – Bạn cũng có thể nộp tiền mặt tại các máy ATM đa chức năng hoạt động 24/24,
được đặt tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của HSBC; hoặc nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của HSBC
trong giờ làm việc các ngày trong tuần.
• Chuyển khoản từ ngân hàng khác – bạn có thể chuyển khoản từ ngân hàng khác đến tài khoản thẻ tín dụng HSBC.