Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC – Phần 2

thẻ tín dụng – Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC


8. Tôi muốn đăng ký một thẻ tín dụng HSBC, phí thường niên của thẻ là bao nhiêu?

• Đối với thẻ Premier Mastercard, miễn phí thường niên cho thẻ chính và thẻ phụ.

• Đối với thẻ bạch kim, miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ chính và thẻ phụ, phí thường niên từ năm thứ hai trở đi là 1.200.000 đồng cho thẻ chính và 600.000 đồng cho thẻ phụ.

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng

• Đối với thẻ vàng, phí thường niên năm đầu tiên là 350.000 đồng cho thẻ chính và 250.000 đồng cho thẻ phụ, phí thường niên từ năm thứ hai trở đi là 600.000 đồng cho thẻ chính và 400.000 đồng cho thẻ phụ.

• Đối với thẻ chuẩn, phí thường niên là 350.000 đồng cho thẻ chính và 250.000 đồng cho thẻ phụ.
Phí này sẽ được liệt kê trong bảng sao kê đầu tiên của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách truy cập vào website của HSBC tại: http://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/the_tin_dung_the_thanh_toan_quoc_te

9. Tôi có thể tìm hiểu thông tin về phí và lệ phí của thẻ ở đâu?
Bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin cập nhật nhất liên quan đến biểu phí thẻ tín dụng bằng cách truy
cập vào website của HSBC tại:
https://www.hsbc.com.vn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/vietnam/pdf_app/html/HSBC_PFS_Tariff.pdf

10. Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng HSBC ngay lập tức sau khi nhận được thẻ không?
Vì lý do an toàn, thẻ của bạn sẽ không sử dụng được ngay khi nhận thẻ. Bạn hãy:
(1) Ký tên ngay vào phần quy định trên mặt sau của thẻ.
(2) Kích hoạt thẻ tín dụng của bạn bằng cách gọi điện cho nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo
số máy (84 8) 37 247 247, hoạt động từ 8.00h sáng đến 10.00h tối hàng ngày

11. Điều gì tôi cần phải lưu ý khi thanh toán bằng thẻ tín dụng?
Bạn nên giữ thẻ tín dụng bên mình, không chia sẻ thẻ hoặc thông tin thẻ ví dụ như số thẻ, ngày hết hạn của thẻ, số PIN với bất kì ai, kể cả những người lạ liên hệ với bạn qua điện thoại hay e-mail và hỏi những thông tin này. Bên cạnh đó, bạn không nên cung cấp bất cứ chi tiết thanh toán nào trừ khi bạn là người chủ động liên lạc và thỏa thuận với các bên mà bạn tin tưởng. Khi thanh toán tại một điểm chấp nhận thanh toán thẻ, bạn cần kiểm tra số tiền in trên hóa đơn trước khi ký. Giữ một bản sao của hóa đơn mua hàng và khi nhân viên bán hàng đưa lại thẻ, bạn nên xem lại thẻ để tránh nhầm lẫn với thẻ của người khác.