Chứng từ chứng minh thu nhập hoặc thay thế:

[Hồ sơ] Làm thẻ tín dụng Sacombank cho Chủ Doanh Nghiệp

[Hồ sơ] Làm thẻ tín dụng Sacombank cho Chủ Doanh Nghiệp

  • Bộ báo cáo tài chính gồm (1) Bảng cân đối kế toán, (2) Báo cáo kết quả kinh doanh, (3) Lưu chuyển tiền tệ, (4) Thuyết minh báo cáo tài chính;
  • Thuế VAT 6 tháng gần nhất;
  • Giấy phép kinh doanh.

Chứng từ cá nhân:

  • CMND/CCCD/Passport;
  • Giảm trừ chứng từ tạm trú nếu Hộ Khẩu ở Tp.HCM & HN;
  • Giảm trừ chứng từ hộ khẩu và tạm trú nếu CMND/CCCD/Passport trùng với địa chỉ hộ khẩu hiện tại và địa chỉ đang cư trú.