HEAD HỒNG ĐỨC

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 12 tháng
Phí chuyển đổi trả góp: 1,5%

Địa điểm áp dụng: Xem tại đây

Web: hongduchonda.com.vn

Hotline: 1800 5454 34 (Miễn phí)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 15/08/2020