Hạn mức tín dụng và thủ tục hồ sơ

Tôi lương Chuyển Khoản thu nhập trên 7 triệu/tháng thì (1) Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank gồm những gì và (2) Hạn mức tín dụng bao nhiêu ?

Trả lời:

Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank gồm

(1) CMND và Hộ Khẩu:

  • Bản photo không cần công chứng, trường hợp Dấu mộc không rõ cần bản chính để đối chiếu.
  • Nếu chỗ ở hiện tại khác hộ khẩu, ví dụ khẩu tỉnh nhưng làm ở Sài Gòn hay Có nhà riêng, phải bổ sung thêm một trong các chứng từ sau tại địa chỉ hiện tại: Hoá đơn điện/ Hoá đơn Nước ( Không cần Khách hàng đứng tên) / Sổ tạm trú / Giấy xác nhận tạm trú …

(2) Hợp đồng lao động trên 3 tháng (Chụp hình từ bản chính hoặc bản photo có dấu mộc rõ nét).

(3) Bảng sao kê tài khoản 3 tháng gần nhất (có đóng dấu của ngân hàng & ký tên Giao dịch viên).

(4) Form Sacombank – Giấy đăng ký, đề nghị cấp thẻ tín dụng Sacombank ( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng có thể 10, 5, 3, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ

Tôi có thẻ tín dụng ngân hàng khác, cần làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào?

Nếu Anh/Chị có Thẻ Tín Dụng ANZ, HSBC, Citibank Hạn mức >= 50 Triệu thì

Thủ tục hồ sơ gồm:
1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

2. Không cần Chứng từ chứng minh thu nhập, tuy nhiên

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinite (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

Quý Khách Hàng là Cán bộ/Nhân viên

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ

(10) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

Quý Khách Hàng là Chủ Hộ Kinh Doanh/Chủ Doanh Nghiệp

(6) Lợi nhuận sau thuế tốt không ?

(7) Quy mô Hộ Kinh Doanh/Chủ Doanh Nghiệp ?

(8) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

Ngược lại, thủ tục hồ sơ theo quy định bên Sacombank   

Tôi có Xe Hơi, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Nếu Anh/Chị có Xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, Giá trị xe > = 500 Triệu, Năm sản xuất không quá 5 năm thì

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

2. Chụp hình CAVET xe bản chính/Bản Sao Y công chứng của Ngân hàng đang vay trả góp
Không cần Chứng từ chứng minh thu nhập, tuy nhiên

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinite (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

Quý Khách Hàng là Cán bộ/Nhân viên

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ

(10) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

Quý Khách Hàng là Chủ Hộ Kinh Doanh/Chủ Doanh Nghiệp

(6) Lợi nhuận sau thuế tốt không ?

(7) Quy mô Hộ Kinh Doanh/Chủ Doanh Nghiệp ?

(8) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

Ngược lại, thủ tục hồ sơ theo quy định bên Sacombank 

Tôi là Chủ Hộ Kinh Doanh, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Thủ tục hồ sơ gồm:
1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

2. Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh (trên 2 năm), Biên lai thuế 3 tháng gần nhất, Form Sacombank( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinite (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(6) Lợi nhuận sau thuế tốt không ?

(7) Quy mô Hộ Kinh Doanh ?

(8) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank 

Tôi là Chủ Doanh Nghiệp, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu 

2. Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh ( trên 2 năm), Báo cáo tài chính của năm gần nhất (Lợi nhuận sau thuế tốt), Tờ kê khai thuế 6 tháng gần nhất, Form Sacombank (ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinite (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(6) Lợi nhuận sau thuế tốt không ?

(7) Quy mô Doanh nghiệp ?

(8) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

Tôi lương lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng thì (1) Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank gồm những gì, và (2) Hạn mức tín dụng bao nhiêu ?

Trả lời:
Anh/Chị lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng :

(1) CMND và Hộ Khẩu,

(2) Form Sacombank có xác nhận và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan( ký tên và ghi rõ họ tên).

Thủ tục Hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank Anh/Chị lương Tiền Mặt thu nhập trên 7 triệu/tháng đơn giản tuy nhiên nếu Anh/Chị khai thông tin không chính xác sẽ bị từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank.

Hạn mức tín dụng có thể 10, 5, 3, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

THÔNG TIN CÁ NHÂN

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP

(6) Bạn làm Toàn thời gian hay Bán thời gian, nếu là Bán thời gian sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(7) Nếu hợp đồng lao động là Tài xế, Bảo vệ, Công Nhân, … thì sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(8) Nếu Quy mô công ty là Gia đình (từ 1 đến 10 người), sẽ không được cấp thẻ tín dụng Sacombank

(9) Chức vụ Trưởng phòng hạn mức tín dụng sẽ lớn hơn Nhân viên cùng mức thu nhập, Trưởng phòng công ty lớn sẽ khác với Trưởng phòng công ty nhỏ

Tôi công tác ở đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

2. Quyết định Bổ nhiệm/Nâng lương (Chụp hình từ bản chính hoặc bản photo có dấu mộc rõ nét), Form Sacombank( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng dựa vào vị trí đang công tác.   

Và các trường hợp khác như Sở hữu bất động sản; Công tác nước ngoàiPhụ huynh trường quốc tế; Sổ tiết kiệm Sacombank … :

Thủ tục hồ sơ gồm:

(1) CMND và Hộ Khẩu,

(2) Chứng từ liên quan,

(3) Form Sacombank ( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng:

Mỗi chính sách đều có quy định riêng về hạn mức tín dụng, ví dụ:

  • hạn mức tín dụng ( Theo Giá trị bất động sản ) = 3% Giá trị bất động sản
  • hạn mức tín dụng ( Theo VISA ) = Quốc Gia KH đi công tác, USA = 100 triệu đồng, Singapore = 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, dựa vào thu nhập KH là chủ yếu.