GLOBAL HEALTH & TRAVEL giảm 15% các gói chăm sóc sức khỏe cho chủ thẻ Sacombank MasterCard

Giảm 15% các gói chăm sóc sức khỏe với thẻ Sacombank MasterCard tại hơn 20 bệnh viện thuộc các quốc gia Singapore, Malaysia & Thái Lan (Một số bệnh viện lớn như: Gleneagles, Raffles, Thompson, Mt Elizabeth, Pantai, Sunway, Bumrungrad)

Thông tin liên hệ: Care@globalhealthandtravel.com

Website: www.GlobalHealthandTravel.com/en/package