Giới thiệu mở thẻ tín dụng nhận quà tặng từ BIDV

thẻ tín dụng – Giới thiệu mở thẻ tín dụng nhận quà tặng từ BIDV


Khi giới thiệu khách hàng mở thành công thẻ tín dụng quốc tế tại BIDV, bạn sẽ được nhận quà tặng đến 2 lần.
Chương trình khuyến mãi “Giới thiệu bạn bè – sẻ chia quà tặng” được BIDV triển khai thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 1/8 đến hết 15/10 và đợt 2 từ ngày 16/10 đến hết 31/12. Theo đó, khi giới thiệu khách hàng mới phát hành thành công thẻ tín dụng quốc tế (đã kích hoạt và phát sinh giao dịch) tại BIDV sẽ được nhận rất nhiều quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, BIDV sẽ tặng 100.000 đồng vào tài khoản của người giới thiệu đối với mỗi khách hàng được giới thiệu phát hành thành công thẻ tín dụng quốc tế BIDV bất kỳ.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tặng thêm 500.000 đồng với mỗi 5 lần giới thiệu thành công khách hàng phát hành thẻ tín dụng (không áp dụng với thẻ Visa Flexi và Vietravel Standard) trong mỗi giai đoạn.

Đặc biệt, người giới thiệu sẽ được tặng thêm một iPhone SE chính hãng 16GB (trị giá 11,5 triệu đồng) với mỗi 15 khách hàng được giới thiệu phát hành thành công thẻ Visa Platinum hoặc MasterCard Platinum trong mỗi giai đoạn.

Càng giới thiệu nhiều khách hàng phát hành thẻ thành công, quà tặng sẽ càng hấp dẫn. Mỗi người giới thiệu sẽ được nhận tối đa một iPhone SE và không bị giới hạn tiền thưởng được nhận trong mỗi giai đoạn của chương trình.

Việc xét giải được dựa trên kết quả của mỗi giai đoạn riêng biệt của chương trình. Ngân hàng không cộng gộp các khách hàng được giới thiệu trong 2 giai đoạn khác nhau để xét giải.

Để nhận được những khoản tiền và quà tặng rất hấp dẫn như trên, ngân hàng đưa ra thể lệ người giới thiệu phải không là cán bộ nhân viên BIDV, đang là chủ thẻ chính thẻ tín dụng  quốc tế của ngân hàng này, thẻ trong trạng thái đã kích hoạt có thể giao dịch bình thường đến thời điểm tổng kết mỗi giai đoạn của chương trình. Người được giới thiệu (hay khách hàng) cũng không phải là cán bộ nhân viên BIDV và là khách hàng mới, chưa từng sở hữu thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng.

Theo đó, khi tham gia chương trình, định kỳ ngày 10 hàng tháng, ngân hàng này sẽ gửi danh sách giới thiệu thành công đã được ghi nhận và không thành công cho người giới thiệu qua email. Ngân hàng sẽ cập nhật thông tin danh sách người giới thiệu được trao thưởng tại website BIDV Card và website riêng của chương trình chậm nhất 15 ngày sau ngày kết thúc mỗi giai đoạn của chương trình khuyến mãi.

>> Thông tin về ưu đãi thẻ tín dụng của các Ngân hàng