Giảm 50% và trả góp 0% tại Nha Khoa Thanh Tâm với thẻ Sacombank

Giảm 50% răng toàn sứ Zirconia cho 100 khách hàng đăng ký đầu tiên từ nay đến 31/01/2018

Trả góp 0% hóa đơn từ 3.000.000 VND trong 9 & 12 tháng từ nay đến 30/11/2018