GALLE WATCH

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3 & 6 tháng

Địa điểm áp dụng: Hệ thống Galle Watch trên toàn quốc (xem tại: www.galle.vn)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/03/2018