Fusion Bodyworks

 Trả góp 100% giá trị hóa đơn hội viên Fusion Bodyworks, kỳ hạn
6, 12 tháng
 Địa điểm áp dụng: Tầng 4, TTTM Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội