FITNESS WORLD

Trả góp 100% giá trị gói tập từ 3.000.000 VND trở lên trong 6 tháng

Địa điểm áp dụng: Lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/05/2018