Đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp làm thẻ tín dụng Sacombank

Tôi công tác ở đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

 

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

– Bản photo không cần công chứng, trường hợp Dấu mộc không rõ cần bản chính để đối chiếu.

– Nếu chỗ ở hiện tại khác hộ khẩu, ví dụ khẩu tỉnh nhưng làm ở Sài Gòn hay Có nhà riêng, phải bổ sung thêm một trong các chứng từ sau tại địa chỉ hiện tại:
Hoá đơn điện/ Hoá đơn Nước ( Không cần Khách hàng đứng tên) / Sổ tạm trú / Giấy xác nhận tạm trú …

2. Quyết định Bổ nhiệm/Nâng lương (Chụp hình từ bản chính hoặc bản photo có dấu mộc rõ nét), Form Sacombank( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng dựa vào vị trí đang công tác.