Điện Máy Xanh

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 6 tháng

Áp dụng phí chuyển đổi trả góp 2,1% đối với các sản phẩm không có trong danh sách ưu đãi  

Địa điểm áp dụng: Hệ thống Điện Máy Xanh toàn quốc (xem tại đây)

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 01/03/2019