Chủ Hộ Kinh Doanh làm thẻ tín dụng Sacombank

Tôi là Chủ Hộ Kinh Doanh, muốn làm thẻ tín dụng Sacombank thì điều kiện và thủ tục thế nào? Và hạn mức tín dụng bao nhiêu?

Thủ tục hồ sơ gồm:
1. Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu

– Bản photo không cần công chứng, trường hợp Dấu mộc không rõ cần bản chính để đối chiếu.

– Nếu chỗ ở hiện tại khác hộ khẩu, ví dụ khẩu tỉnh nhưng làm ở Sài Gòn hay Có nhà riêng, phải bổ sung thêm một trong các chứng từ sau tại địa chỉ hiện tại:
Hoá đơn điện/ Hoá đơn Nước ( Không cần Khách hàng đứng tên) / Sổ tạm trú / Giấy xác nhận tạm trú …

2. Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh (trên 2 năm), Biên lai thuế 3 tháng gần nhất, Form Sacombank( ký tên và ghi rõ họ tên).

Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế có thể vô hạn – infinite (Sacombank Visa Infinite), 8, 6, 2, 1 ( lần thu nhập ) và có thể từ chối cấp thẻ tín dụng Sacombank vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

(1) Nhà ở hiện tại là Nhà riêng hay Thuê ?

(2) Số người bạn đang chu cấp tài chính ?

(3) Trình độ học vấn ?

(4) Có thẻ tín dụng ngân hàng khác ? Nếu có và bị nợ xấu sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(5) Có khoản vay ? Nếu có và Chi phí vay cao sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank

(6) Lợi nhuận sau thuế tốt không ?

(7) Quy mô Hộ Kinh Doanh ?

(8) Thông tin có trung thực chính xác không ? Nếu mâu thuẫn sẽ không được làm thẻ tín dụng Sacombank