[Sacombank Pay] Nhập hội chung vui

CÙNG SACOMBANK PAY NHẬP HỘI CHUNG VUI – Đối tượng: Áp dụng cho CBNV và khách hàng (KH) sử dụng ứng dụng Sacombank Pay phiên bản mới nhất từ 1.1.0 trở lên. – Thời gian: Từ 01/04/2019 đến khi hết số lượng quà tặng 1. TÍNH NĂNG CHIA HÓA ĐƠN Khi thực hiện tính năng chia hóa đơn, người thực […]

» Read more
1 2 3 30