BOOKING.COM

Hoàn tiền 6%

Ưu đãi: Hoàn tiền 6% cho thẻ Sacombank khi đặt phòng khách sạn tại website www.booking.com/sacombank

Điều kiện:
• Áp dụng cho tất cả thẻ thanh toán và tín dụng quốc tế Sacombank.
• Thời gian đặt phòng và lưu trú: từ 01/10/2017 đến 31/12/2018.
• Ưu đãi hoàn tiền chỉ áp dụng khi đặt phòng và đăng ký thanh toán bằng thẻ tại website www.booking.com/sacombank.
• Sau khi hoàn tất sử dụng dịch vụ tại khách sạn, chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ giá trị đặt phòng bằng thẻ đã sử dụng đặt phòng ban đầu.
• Ưu đãi hoàn tiền chỉ được áp dụng trên tiền phòng.
• Thời gian hoàn tiền: trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất sử dụng dịch vụ và thanh toán tại khách sạn. Sacombank sẽ hoàn tiền trực tiếp vào thẻ đã sử dụng đặt phòng ban đầu.
• Booking.com và Sacombank có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.

Thời gian: Từ 01/10/2017 đến 31/12/2018