BỆNH VIỆN MẮT VIỆT NHẬT

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 6 & 12 tháng

Địa điểm áp dụng: 122 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 30/04/2018