Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trong 3 & 6 tháng

Địa điểm áp dụng: 108 Hoàng Như Tiếp , Q.Long Biên, Hà Nội

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/08/2019

ĐT: 024 3872 3872

Web:  www.tamanhhospital.vn