BEN THANH JEWELRY

Trả góp 100% cho tất cả sản phẩm từ 3.000.000 VND trở lên trong thời hạn 3, 6, 9, 12 tháng.

Địa điểm áp dụng: các cửa hàng Bến Thành Jewelry tại Parkson Hùng Vương, Saigon Tourist, Parkson Cantavil