Agoda giảm đến 19% với thẻ Sacombank Visa

Ưu đãi với thẻ Sacombank Visa khi đặt phòng sách sạn tại www.agoda.com/visavn từ nay đến 24/10/2019:

  • Giảm 19% mỗi thứ 4
  • Giảm 9% các ngày khác

Điều kiện:

  • Thời gian lưu trú: Từ 24/04/2019 – 28/02/2020
  • Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng
  • Visa và Agoda có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước