Agoda giảm 5 – 7% cho chủ thẻ Sacombank khi đặt khách sạn

Ưu đãi với thẻ tín dụng quốc tế/thẻ thanh toán quốc tế Sacombank khi đặt phòng khách sạn: 

  • Giảm 7% với thẻ Sacombank Visa Infinite, Visa Signature, World MasterCard, Visa Platinum
  • Giảm 5% với thẻ Sacombank khác

Áp dụng cho khách sạn có ghi chú “khuyến mãi hợp lệ”. Không áp dụng cho hình thức đặt phòng “thanh toán cho khách sạn” và “không cần thẻ tín dụng”

Thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2017

Thời gian lưu trú: Từ nay đến 31/03/2018