8 Câu hỏi thường gặp khi sử dụng thẻ tín dụng

the tin dung sacombank – 8 Câu hỏi thường gặp khi sử dụng thẻ tín dụng


1. Hạn mức tín dụng là gì?

Hạn mức tín dụng là số tiền tối đa mà Ngân hàng có thể ứng cho Chủ thẻ thanh toán.

Thông thường hạn mức tín dụng nhỏ nhất là 5 triệu, hạn mức tín dụng của thẻ Platinum có thể lên đến 500 triệu, một số khách hàng VIP có Thẻ gần như không hạn chế hạn mức.

2. Để có thể sử dụng thẻ tín dụng, tôi có bắt buộc phải đổi PIN lần đầu tại ATM không?
Không. Bạn có thể sử dụng thẻ ngay mà không cần phải đổi PIN lần đầu.

>> Tiện ích, ưu đãi

>> Trả góp 0%

>> Phí thường niên, lãi suất tháng và hạn thanh toán

>> Giao dịch trực tuyến – OTP – CVC

3. Thanh toán tối thiểu là gi?

Số tiền tối thiểu Chủ thẻ phải trả cho Ngân hàng, số tiền còn lại Ngân hàng đồng ý cho Chủ thẻ vay và phải trả lãi (Vào thời điểm 01/2013 thì Lãi suất cho vay thẻ tín dụng của VCB là 15% / năm).

4. Số dư (Current balance) là gì?

Số tiền mà Ngân hàng đã ứng thanh toán cho Chủ thẻ, Chủ thẻ phải trả lại cho Ngân hàng. Số dư kỳ trước là số tiền mà Chủ thẻ phải thanh toán trong kỳ thanh toán trước.

5. Phí chậm trả là gì?

Nếu đến “Ngày đến hạn thanh toán” mà Chủ thẻ chưa thanh toán ít nhất “Số tiền thanh toán tối thiểu” sẽ bị Ngân hàng phát hành thu phí chậm trả.

6. Sao kê là gì?

Sao kê tài khoản thẻ tín dụng liệt kê chi tiết các khoản thanh toán và tổng số tiền mà chủ thẻ sử dụng hàng tháng sẽ được gửi đến địa chỉ mà chủ thẻ yêu cầu, tập tin sao kê cũng có thể gửi đến email của Chủ thẻ.

Chủ thẻ có trách nhiệm đối chiếu kỹ sao kê với các khoản thanh toán của mình và phải thanh toán số dư trong sao kê cho ngân hàng.

Đến ngày Sao kê, các giao dịch chờ sao kê sẽ được đưa vào báo cáo sao kê tài khoản gửi cho khách hàng.

Ngân hàng cũng đưa vào sao kê các giao dịch:

Thanh toán số dư Thẻ tín dụng của Chủ thẻ trong kỳ sao kê
Tiền lãi vay (nếu có)
Phí châm trả (nếu có)
Phí vượt hạn mức tín dụng (nếu có)
Phí thường niên
Chú ý: các khoản phí chuyển đổi ngoại tệ (nếu có), rút tiền mặt, ứng tiền mặt đã đưa trực tiếp vào giao dịch.

7. Phí vượt hạn mức tín dụng là gì?

khi Chủ thẻ yêu cầu NHPH cho phép sử dụng vượt hạn mức tín dụng.

Chủ thẻ sẽ phải chịu chi phí vượt hạn mức tính trên dư nợ vượt hạn mức tín dụng.

8. Cho tôi biết Tra soát thẻ tín dụng là gi?

Chủ thẻ có trách nhiệm kiểm tra sao kê cẩn thận, nếu có thắc mắc về giao dịch nào phải liên lạc với Ngân hàng phát hành thẻ (NHPH) cho mình ngay, chậm nhất là vào “Ngày đến hạn thanh toán”.

Nếu có giao dịch nào Chủ thẻ muốn khiếu nại mình không thực hiện, Chủ thẻ điền form yêu cầu và/hoặc cung cấp thông tin cần thiết cho NHPH. NHPH có nhiệm vụ trả lời khiếu nại của Chủ thẻ trong vòng 180 ngày làm việc.

Nếu Chủ thẻ khiếu nại sai, sẽ:

Trả phí đòi bồi hoàn: 80.000 đ / giao dịch
Lãi phát sinh do số tiền của giao dịch khiếu nại nếu Chủ thẻ chưa thanh toán số tiền này cho NHPH.