Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC – Phần 1

thẻ tín dụng – Hỏi và Đáp cho Thẻ tín dụng HSBC


22. Đến thời hạn thanh toán, nếu vẫn chưa thanh toán hết tổng số dư nợ cuối kỳ, khách hàng sẽ bị bắt
đầu tính lãi khi nào?

Quý khách thanh toán một phần số dư nợ cuối kỳ vào ngày đến hạn thanh toán. Theo phương thức này, lãi
suất sẽ được áp dụng. Minh họa dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết cho cách tính lãi.
Ví dụ chỉ mang tính chất minh họa:
1. Ngày 28/04: số dư nợ đầu ngày của Quý Khách bằng 0. Vào ngày này, Quý Khách cũng chi tiêu
1.000.000 VND.
2. Ngày 07/05: đây là ngày ra sao kê thẻ tín dụng của Quý Khách – tức là ngày bảng sao kê của Quý
Khách được phát hành. Vì số dư nợ đầu ngày 28/04 bằng 0, và Quý Khách đã chi tiêu 1.000.000 VND
nên số dư được thể hiện trên sao kê của Quý Khách sẽ là 1.000.000 VND.
3. Ngày 10/05: Quý Khách chi tiêu thêm 500.000 VND, nghĩa là số dư cuối ngày 10/05 của Quý Khách là
1.500.000 VND.
4. Ngày 22/05: đây là ngày đến hạn thanh toán – tức là ngày số dư nợ cuối kỳ trên bảng sao kê của Quý
Khách đến hạn phải trả. Vào ngày này, Quý Khách chỉ thanh toán 600.000 VND, khi đó số dư cuối ngày
22/05 sẽ là 900.000 VND.
5. Ngày 07/06: đây là ngày sao kê tiếp theo của Quý Khách.

Các loại thẻ tín dụng Sacombank

Kiến thức Thẻ tín dụng

23. Nếu khách hàng không thanh toán số dư nợ tối thiểu khi đến thời hạn thanh toán thì các khoản phí,
lãi sẽ được tính như thế nào?

Nếu Quý khách thực hiện theo cách thanh toán này thì phí trễ hạn và lãi sẽ áp dụng. Để biết thêm thông tin
chi tiết, Quý Khách vui lòng tham khảo Bảng tính Lãi suất đính kèm.

24 Lịch sử tín dụng của khách hàng có bị ảnh hưởng không nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ
khoản thanh toán tối thiểu khi đến hạn?

Theo quy định, ngân hàng luôn yêu cầu khách hàng thanh toán toàn bộ khoản thanh toán tối thiểu khi đến
hạn. Nếu khách hàng không thực hiện việc thanh toán này, lịch sử tín dụng của khách sẽ bị ảnh hưởng
không chỉ ở riêng ngân hàng HSBC mà còn ở những ngân hàng khác

25. Nếu đã đăng ký ghi nợ tự động toàn bộ, nhưng tài khoản của tôi không còn đủ số dư vào ngày đến
hạn thanh toán thì ngân hàng có thu số tiền còn lại trong tài khoản này hay không?

Ngân hàng chỉ thực hiện việc ghi nợ tự động đúng với tỉ lệ (tối thiểu hoặc toàn bộ) mà khách hàng đã đăng
ký trước đó. Nghĩa là hệ thống ngân hàng cũng sẽ không tự động cắt một phần tiền trong tài khoản của Quý khách nếu nó không đủ để thực hiện chỉ thị thanh toán tối thiểu hoặc thanh toán toàn bộ mà Quý khách đã đăng ký lúc đầu. Khách hàng có thể thanh toán số tiền ít hơn bằng cách tự thực hiện chuyển khoản tại máy ATM, dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc gọi cho nhân viên dịch vụ khách hàng.