Điền kiện, hồ sơ thủ tục hồ sơ mở thẻ tín dụng Sacombank

Điều kiện làm thẻ tín dụng Sacombank chung là thu nhập trung bình hàng tháng phải trên 7 triệu đồng; Để đơn giản thủ tục hồ sơ cho Khách hàng, có những chính sách không cần chứng minh thu nhập; Tuy nhiên, thông qua chính sách đó vẫn hàm ý rằng bạn có thu nhập tốt & đủ khả năng chi trả những khoản thanh toán thẻ tín dụng Sacombank …